Încălzire municipală

Schimbătoarele de căldură cu plăci și sistemele Alfa Laval joacă un rol esențial în încălzirea centralizată. Această metodă de încălzire fiabilă și ecologică oferă flexibilitatea de a valorifica diverse surse de încălzire, inclusiv energia de la surse regenerabile sau recuperată.

district-heating-banner 640

Soluții economice, eficiente energetic

Sistemele de termoficare furnizează căldură și apă caldă menajeră de la o instalație de
încălzire centrală prin substații de încălzire către clădiri individuale. Schimbătoarele de căldură cu plăci și sistemele de încălzire compacte Alfa Laval sunt componente esențiale într-o rețea de termoficare. Comparativ cu schimbătoarele de căldură tubulare folosite anterior în sistemele de termoficare, schimbătoarele de căldură cu plăci eficiente energetic oferite de Alfa Laval contribuie la scăderea costurilor operaționale și a impactului asupra mediului. Schimbătoarele de căldură și sistemele Alfa Laval sunt folosite în sisteme de termoficare din întreaga lume.

Flexibile și convenabile în utilizare

Pentru consumatorul final, încălzirea centralizată înseamnă o modalitate facilă de obținere a energiei. Centrala termică a unui sistem de termoficare este mai convenabilă și mai eficientă decât sistemele de încălzire rezidențiale individuale. Posibilitățile de utilizare a energiei regenerabile și a energiei reciclate din surse precum procesele industriale și incinerarea reziduurilor fac ca termoficarea să fie o alegere flexibilă și eficientă energetic. 

Conducând viitorul în HVAC

Portofoliul Alfa Laval de Service 360°

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru menținerea echipamentelor în cele mai bune condiții, Alfa Laval vă oferă un portofoliu cuprinzător de servicii.

Contactați-ne pentru a descoperi cum puteți extinde performanța produselor dvs.