Condiţionare combustibili

Condiționarea combustibilului este tratarea păcurii printr-un sistem de servomotoare pentru a respecta condițiile de curățenie, presiune, temperatură, viscozitate și debit ale producătorilor de motoare. Acești parametri sunt vitali pentru performanța de combustie a motorului, ceea ce face ca asigurarea acestora să joace un rol important pentru eficiența energetică și reducerea emisiilor.

Engine Fuel Conditionning Alfa Laval

O soluție pentru toate necesitățile servomotoarelor

Sistemul de servomotoare Alfa Laval FCM One tratează chestiuni complexe de siguranță și performanță asociate cu combustibilii mai variați din prezent. Acesta combină punctele forte ale Modulului de Condiționare a Combustibilului Alfa Laval cu un nivel de flexibilitate complet
nou.

Ce diferențiază FCM One este integrarea tuturor funcțiilor în același modul, prin același controller. Sistemul oferă nu doar eficiența ridicată a componentelor, ci și opțiuni de a reduce și mai mult consumul de energie. Aceasta face ca linia de combustibil să fie și mai adaptabilă și eficientă.