Recuperare de produse

Produse valoroase sunt pierdute de obicei în fluxurile de deșeuri din procesele industriale, iar tratarea sau eliminarea lor este costisitoare. Însă multe deșeuri pot fi recuperate în mod eficient. Alfa Laval vă poate ajuta să transformați costul în profit. Oferim o varietate de soluții generale sau specifice industriilor care să vă ajute să recuperați produse de valoare pe care le puteți refolosi sau comercializa.

Steam and water drops

De la deșeu la valoare: Transformarea unui centru de cost în centru de profit

Prevederile din ce în ce mai stricte necesită din ce în ce mai multe tratamente ale fluxurilor de deșeuri. Deșeurile pot reprezenta un impediment în extinderea producției dumneavoastră, iar tratarea și eliminarea eficientă a deșeurilor sunt adesea esențiale pentru păstrarea autorizației de funcționare. Fiecare mc de apă și deșeuri, plus fiecare kW pe care le recuperați este un pas în direcția reducerii amprentei ecologice – și a costurilor.

Așadar de ce să aruncăm banii pe fereastră – sau să plătim scump ca să ne debarasăm de deșeuri care pot fi reciclate și pot economisi materii prime sau pot genera venituri? De ce să nu reducem cantitatea de deșeuri și costurile de eliminare reciclând cât putem de mult  – fie înapoi în propriul nostru proces, fie prin vânzarea acestora pentru alte lanțuri valorice.

Alfa Laval  a dezvoltat o gamă largă de soluții de recuperare a deșeurilor pe baza tehnologiilor noastre de separare, filtrare și termice. Exemplele includ:

  • Recuperarea berii, cerealelor procesate și extractului de malț, din producția de bere  folosind separatoarele, decantoarele sau filtrarea cu membrane de la Alfa Laval.  
  • Recuperarea reziduurilor petroliere (fluxul de deșeuri reziduale transformat într-o hidrocarbură cu valoare ridicată) folosind decantoare și separatoare cu turație mare
  • Recuperarea borhotului din etanol prin folosirea evaporării
  • Filtrele presă AS-H de la Alfa Laval pot fi folosite pentru recuperarea produselor
    cum ar fi alcoolul sau zahărul.

Apele uzate – o resursă de apă neexploatată

Din ce în ce mai mulți oameni își dau seama că apele uzate pot fi, de asemenea, o resursă de apă valoroasă. Există numeroase motive întemeiate să luăm în considerare refolosirea apelor uzate urbane și industriale epurate biologic :creșterea resurselor de apă, reducerea admisiei de apă proaspătă și limitarea sarcinilor fluxului de efluent la canalizări.

Apa regenerată poate fi folosită pentru numeroase aplicații, de exemplu ca apă pentru procesele industriale, turnuri de răcire și apă de spălare; irigarea de suprafață a recoltelor, podgoriilor și terenurilor de golf; lacuri de agrement, zone mlăștinoase, habitatul animalelor sălbatice și mărirea cursurilor de apă și  reîncărcarea pânzei freatice.

Apa epurată cu sistemele MBR și de filtrare AS-H Iso-Disc de la Alfa Laval poate fi folosită chiar și ca apă potabilă dacă este adăugată o etapă finală de prelucrare, de exemplu radiația UV, ultrafiltrarea, nanofiltrarea, osmoza inversă, cărbunele activ, ozonul sau clorul.

Apele uzate – o resursă de apă neexploatată

Din ce în ce mai mulți oameni își dau seama că apele uzate pot fi, de asemenea, o resursă de apă valoroasă. Există numeroase motive întemeiate să luăm în considerare refolosirea apelor uzate urbane și industriale epurate biologic :creșterea resurselor de apă, reducerea admisiei de apă proaspătă și limitarea sarcinilor fluxului de efluent la canalizări.

Apa regenerată poate fi folosită pentru numeroase aplicații, de exemplu ca apă pentru procesele industriale, turnuri de răcire și apă de spălare; irigarea de suprafață a recoltelor, podgoriilor și terenurilor de golf; lacuri de agrement, zone mlăștinoase, habitatul animalelor sălbatice și mărirea cursurilor de apă și  reîncărcarea pânzei freatice.

Apa epurată cu sistemele MBR și de filtrare AS-H Iso-Disc de la Alfa Laval poate fi folosită chiar și ca apă potabilă dacă este adăugată o etapă finală de prelucrare, de exemplu radiația UV, ultrafiltrarea, nanofiltrarea, osmoza inversă, cărbunele activ, ozonul sau clorul.