UN Global Compact - o platformă pentru parteneriat

Alfa Laval sprijină activ UN Global Compact, o inițiativă voluntară bazată pe angajamentele companiei de a pune în aplicare principiile de sustenabilitate universale.

DATA 2023-11-28

Pactul Global

Alfa Laval este semnatară a Pactului Global al ONU din 2011 și respectă cele zece principii ale sale pentru afaceri responsabile. Pactul Global este o inițiativă de politică strategică pentru întreprinderile angajate în alinierea operațiunilor și strategiilor lor cu zece principii universal acceptate în domeniul drepturilor omului, al muncii, al mediului și al combaterii corupției.

Sprijinim Pactul Global al ONU și valoarea sa, ca parte din platforma globală de durabilitate pentru afaceri, societatea civilă și agențiile ONU. Ne implicăm activ în toate etapele lanțului valoric și la toate nivelurile pentru a dezvolta soluții comune și a crea valoare comună. Credem că cu cât suntem mai buni în parteneriatul cu părțile interesate, cu atât mai mult succes poate avea compania noastră.", spune Catarina Paulson, Head of Sustainability.

 


Catarina Paulson

Head of Sustainability

Principiile de afaceri ale Alfa Laval încorporează cele zece principii. În calitate de participant, Alfa Laval dezvăluie progresele înregistrate în implementarea celor zece principii în raportul anual privind durabilitatea. Aspirând la Principiile noastre de Afaceri, descoperim multe oportunități de a contribui la un viitor mai durabil și de a oferi condiții zilnice mai bune pentru oameni.

Despre Pactul Global al ONU

  • Pactul Global al ONU este o chemare către companiile din întreaga lume pentru a-și alinia strategiile și operațiunile cu zece principii universale în domeniile drepturilor omului, muncii, mediului și anticorupției și pentru a lua măsuri în sprijinul obiectivelor mai largi ale ONU.
  • Pactul Global este o platformă voluntară de leadership pentru dialog și învățare. Cu peste 12.000 de semnatari în 170 de țări, este cea mai mare inițiativă de responsabilitate corporativă din lume.

Alfa Laval contribuie la Obiectivele Globale

Organizația Națiunilor Unite a adoptat 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă pentru 2030, cunoscute sub numele de Obiective Globale, pe care liderii mondiali au promis să le realizeze. Acum este de datoria noastră să atingem acest obiectiv.

Mai multe informații

Obiectivul Global 17

Obiectivul Global 17 este de a consolida mijloacele de punere în aplicare și de a revitaliza Parteneriatul Global pentru Dezvoltare Durabilă. Alfa Laval a fost semnatară a Pactului Global al ONU din 2011. Ne implicăm activ în toate etapele lanțului valoric și la toate nivelurile pentru a dezvolta soluții comune și a crea valoare comună.

SDG 17 Vignette

Etichete

Tot