Termeni și condiții legale

Sunteți bine venit să vizitați acest website. Cu toate acestea, accesând acest website, sunteți de acord să respectați următorii Termeni și Condiții de Utilizare. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE, VĂ RUGĂM SĂ PĂRĂSIȚI ACEST WEBSITE.

Accesând paginile World Wide Web ale ALFA LAVAL Corporate AB (denumită în continuare ALFA LAVAL), sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții:

Drepturi de autor

Aspectul vizual al acestui website și conținutul acestor pagini WWW (inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini și elemente audiovizuale) sunt drepturi de autor ale ALFA LAVAL (sau ale filialelor sale acolo unde este indicat și / sau ale licențiatorilor săi) și protejate de drepturile de autor în Suedia și în temeiul diferitelor legi și tratate străine. Conținutul este, de asemenea, protejat de un design comunitar neînregistrat. Toate drepturile rezervate.

Conținutul de pe website, inclusiv, dar fără a se limita la, text, imagini și sunet, nu poate fi reprodus, transferat, distribuit sau stocat fără permisiunea prealabilă scrisă a ALFA LAVAL Corporate AB, cu excepția scopurilor strict private sau acolo unde se indică altfel.

Modificările conținutului site-ului sunt interzise în mod expres. Prin urmare, nu aveți dreptul, de exemplu (i) să distribuiți sau să transmiteți niciun astfel de conținut online sau offline; (ii) să modificați, să reutilizați sau să republicați un astfel de conținut; (iii) să eliminați orice notații referitoare la materialele descărcate care constituie o notificare sau o explicație a drepturilor de autor, a mărcii comerciale, a imaginii comerciale, a brevetului sau a altor drepturi de proprietate intelectuală; (iv) să utilizați un astfel de conținut în orice scop public, chiar dacă nu este comercial; sau (v) să încercați să decompilați, reasamblați sau dezasamblați în alt mod orice software sau alt conținut de pe acest site.

Utilizarea comunicatelor de presă și a altor documente clasificate drept publice este permisă în comunicările publice, dacă se menționează sursa informațiilor. În caz contrar, este interzisă reproducerea, transferul, distribuția sau stocarea unei părți sau a întregului conținut sub orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a ALFA LAVAL, cu excepția cazului în care se respectă următorii termeni. Conținutul paginilor WWW ale ALFA LAVAL poate fi utilizat numai în scop informativ și în așa fel încât să nu aducă atingere reputației ALFA LAVAL. Informațiile furnizate pe acest site WWW nu pot fi modificate fără permisiunea expresă scrisă a ALFA LAVAL. Documentele individuale conținute în paginile noastre WWW pot face obiectul unor condiții suplimentare indicate în aceste documente.

Unele părți ale website-ului conțin imagini și materiale care sunt supuse drepturilor de autor ale furnizorilor lor și sunt utilizate de ALFA LAVAL cu permisiune. Utilizarea de către dvs. a unor astfel de materiale în alt fel decât în ​​conformitate cu acești Termeni și Condiții poate încălca drepturile acestor alte părți.

ALFA LAVAL vă acordă o autorizație pentru a stoca pe computerul dvs. sau pentru a imprima copii ale extraselor din aceste pagini numai pentru uz personal.

Drepturi de marcă

Compania ALFA LAVAL și numele grupului, logo-ul și similar pentru sucursalele și filialele sale, precum și mărcile, numele produselor și mărcile comerciale ale ALFA LAVAL, sucursalelor și filialelor sale sunt proprietatea ALFA LAVAL și / sau a sucursalelor și filialelor sale.

Declinarea răspunderii, garanții

Conținutul paginilor WWW ale ALFA LAVAL sunt furnizate " ca atare" și "ca disponibil". Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nicio garanție de niciun fel, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de comercializare, adecvare pentru un anumit scop sau non-încălcare, nu se face în legătură cu corectitudinea, acuratețea, fiabilitatea sau altfel a conținutului acestor pagini. ALFA LAVAL nu garantează că paginile sau serverul său care îl face disponibil nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare. Orice documentație ALFA LAVAL poate include inexactități tehnice sau erori tipografice. Modificările și adăugirile pot fi făcute de către ALFA LAVAL la orice informații conținute în acest document. ALFA LAVAL își rezervă dreptul de a revizui paginile sau de a retrage accesul la acestea în orice moment.

ALFA LAVAL nu va fi responsabilă în niciun fel pentru niciun fel de daune, inclusiv, dar fără a se limita la directe, accidentale, pe cale de consecință, indirecte, secundare, daune speciale sau punitive, pierderi sau cheltuieli sau pierderi de profit legate de accesarea de către dumneavoastră a paginilor WWW ale ALFA LAVAL sau a oricărui site legat de acestea, sau incapacitatea de a utiliza conținutul acestor pagini, fie utilizarea sau tentativa de utilizare a informațiilor conținute în acestea sau legate de orice eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, defect, Întârziere în funcționare sau transmitere, virus de calculator sau linie sau defecțiune de sistem, chiar dacă ALFA LAVAL sau reprezentanții săi sunt informați cu privire la astfel de daune, pierderi sau cheltuieli. În niciun caz daunele ALFA LAVAL nu vor depăși costul, dacă este cazul, plătit de dvs. pentru accesul la acest site.

ALFA LAVAL nu își asumă nicio responsabilitate pentru materialele deținute, create sau publicate de terțe părți în cazul în care care paginile WWW ale ALFA LAVAL conțin un link către acestea. Prin conectarea la un astfel de site terț, veți revizui și sunteți de acord cu regulile de utilizare ale site-ului înainte de a utiliza un astfel de site. Un link către un site care nu este al ALFA LAVAL nu implică faptul că ALFA LAVAL aprobă site-ul și produsele sau serviciile la care se face referire în acest site terț.

Trimiterea materialului

ALFA LAVAL vă încurajează să transmiteți acestui site orice comentariu neconfidențial pe care îl aveți cu privire la produsele ALFA LAVAL. Dacă aveți o idee pe care doriți să o ia în calcul ALFA LAVAL în schimbul unei compensații, nu o transmiteți acestui website sau altfel prin Internet. Când ne trimiteți un material, de exemplu prin e-mail sau prin paginile noastre WWW, în calitate de furnizor de material, sunteți de acord cu următorii termeni: (1) Puneți materialul la dispoziție știind că îl putem publica; (2) Garantați că materialul nu va conține niciun articol care este ilegal sau altfel impropriu publicării; (3) Veți depune eforturi rezonabile pentru a scana și a elimina orice viruși sau alte caracteristici contaminante sau distructive înainte de a trimite orice material; (4) Sunteți de acord să ne despăgubiți dacă vreun terț ia măsuri împotriva noastră în legătură cu materialul pe care îl trimiteți; (5) Sunteți de acord să nu luați măsuri împotriva noastră cu privire la materialul menționat; și (6) Dețineți materialul sau aveți dreptul nelimitat să ni-l furnizați, iar ALFA LAVAL poate publica materialul și / sau îl poate încorpora, sau orice concepte descrise în acesta, în produsele noastre, fără responsabilitate sau răspundere de compensare.

Toate drepturile rezervate

Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezenta sunt rezervate. ALFA LAVAL își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții în orice moment prin actualizarea acestei postări. Sunteți obligat de orice astfel de modificări și, prin urmare, trebuie să verificați periodic această declarație de Termeni și Condiții.

Proprietatea site-ului

Acest website este deținut și publicat de:
Alfa Laval Corporate AB
SE-221 00 LUND
Suedia
Telefon: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Contact

În cazul în care aveți întrebări cu privire la secțiunile de mai sus, nu ezitați să contactați ALFA LAVAL (publ) prin intermediul paginii de contact ALFA LAVAL Corporate AB.